SBCA: hulp bij geldzaken voor cliënten

De Stichting Beheer Cliëntengelden Amarant (SBCA) helpt cliënten van Amarant met geldzaken als men hiertoe zelf niet bekwaam is en zijn/haar vertegenwoordiger op verzoek een en ander liever uit handen geeft. Minderjarigen mogen ook gebruik maken van de diensten van SBCA. Momenteel maken zo’n 1.200 cliënten van Amarant gebruik van de SBCA diensten.

Cliënten van Amarant zijn niet verplicht om deelnemer te worden. SBCA is onafhankelijk en heeft geen financieel belang bij het beheer van de gelden van de cliënten. SBCA wordt geleid door bestuurders - veelal deskundigen op financieel-juridisch terrein - die niet zijn verbonden aan Amarant.

SBCA levert transparante, kwalitatief hoogstaande administratieve dienstverlening. Het bestuur van SBCA besteedt alle administratieve werkzaamheden uit aan het team Cliëntengelden van Amarant waardoor een nauwe samenwerking met Amarant is gegarandeerd. Met elke nieuwe cliënt sluit de stichting een beheerovereenkomst. De deelnemer dient zelf een nieuwe bankrekening te openen. Jaarlijks maakt de persoonlijk begeleider van de cliënt in overleg met de cliënt of wettelijk vertegenwoordiger een begroting op van inkomsten en uitgaven op basis van de individuele wensen en financiële mogelijkheden van de cliënt. Deze begroting wordt door SBCA beoordeeld en moet worden goedgekeurd. Elk kwartaal legt SBCA verantwoording af in rapportages over de geregistreerde inkomsten en uitgaven van de deelnemers. De cliënten of wettelijk vertegenwoordigers krijgen deze rapportages toegezonden. SBCA biedt ook aanvullende financiële en administratieve diensten als aangifte inkomstenbelasting, aangifte erfbelasting, rekening en verantwoording voor niet onderbewind van SBCA gestelde cliënten, alsmede aanvragen Zorgtoeslag.

SBCA is tevens gespecialiseerd in bewindvoering. Vanaf 1 januari 2014 gelden nieuwe wettelijke regels voor bewindvoerders, dus ook voor SBCA. Er gelden zwaardere eisen om bewindvoerder te zijn en de taken nemen toe. Om aan deze eisen te voldoen heeft SBCA een medewerker

aangesteld, speciaal werkzaam voor cliënten waarvan SBCA de bewindvoerder is. Hierdoor is SBCA beter in staat cliënten die onder bewind staan persoonlijk te begeleiden.

Wat zijn de voordelen van dienstverlening van SBCA?

SBCA biedt een helpende hand aan begeleiders, (wettelijke) vertegenwoordigers en aan de cliënt zelf. De cliënt krijgt daardoor inzicht en vertrouwen in zijn geldzaken. Dat doet zij door de volgende werkzaamheden voor u te laten verrichten door het team Cliëntengelden van Amarant:

 • het toetsen en bewaken van ontvangsten en uitgaven van de cliënt conform de jaarlijkse cliëntbegroting;
 • het verstrekken van kwartaaloverzichten over de begrote ontvangsten en uitgaven, zowel de begrote als werkelijke getallen;
 • het aanvragen en controleren van formulieren die invloed hebben op de ontvangsten en uitgaven van de cliënt;
 • het verrichten van diensten ten behoeve van juridische instanties;
 • aangifte inkomstenbelasting;
 • periodiek Rekening en Verantwoording aan Kantonrechter;
 • aangifte erfbelasting;
 • het optreden als bewindvoerder (indien gewenst);
 • het toetsen en controleren van de hoogte Eigen Bijdrage AWBZ (CAK);
 • het treffen van regelingen ten behoeve van onze cliënten en het voeren van overleg met directie en bestuur van Amarant inzake werking en tarieven van het team Cliëntengelden;
 • in het geval van vragen of problemen op financieel gebied is het team Cliëntengelden van Amarant u behulpzaam. Specialistische kennis op het gebied van belastingzaken, sociale wetgeving, AWBZ-regelingen, Wet maatschappelijke ontwikkeling (Wmo), bewindvoering en erfrecht is aanwezig op deze afdeling.

 

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen of wilt u gebruik maken van de dienstverlening van SBCA, neem dan contact op met het team Cliëntengelden van Amarant. Zij zijn dagelijks tijdens kantooruren te bereiken via de

Servicedesk Cliëntengelden, telefoon: 013 - 464 59 80. 

Bekijk de brochure