Nieuwsoverzicht

Mark van Houdenhoven en Wim Spierings treden toe als lid Raad van Toezicht Amarant

Mark van Houdenhoven en Wim Spierings rvtAmarant verwelkomt twee nieuwe leden voor de Raad van Toezicht. De heer Van Houdenhoven is benoemd per 26 februari 2019 en de heer Spierings start per 1 oktober 2019.

Lees verder

Marc Bindels, lid Raad van Bestuur Amarant Groep, kiest voor nieuwe uitdaging

Marc Bindels

Marc Bindels heeft besloten per 1 juli 2019 de organisatie te verlaten en een nieuwe uitdaging aan te gaan. Als bestuurder heeft Marc sinds 2013 met grote bevlogenheid en passie vorm gegeven aan de bedrijfsvoering, het HR-beleid, de versterking van de medezeggenschap en de ontwikkeling van krachtige teams binnen de organisatie.

Lees verder

Gezelligheid en verbondenheid op jaarlijkse kerstmarkt Amarant

Kerstmarkt 2018Twinkelende lichtjes, sfeervolle muziek, warme dranken en lekkere hapjes: op vrijdag 14 december is het weer tijd voor onze jaarlijkse kerstmarkt.
Van 17.00 - 21.00 uur is iedereen, jong en oud, van harte welkom op het Daniël de Brouwerpark aan de Bredaseweg 570 in Tilburg om de kerstsfeer te komen proeven. Entree is gratis.

Lees verder


Amarant Groep sleept innovatiebonus WMO binnen voor 'De Bus'


Negen verschillende zorgaanbieders. Negen innovatieve ideeën. Innovatiebonus WMO kleinerEen achtkoppige jury. En in totaal 240.000 euro aan innovatiebonussen te verdelen. Op donderdag 15 november organiseerden de D6-gemeenten (Roosendaal, Moerdijk, Rucphen, Etten-Leur, Zundert en Halderberge) een pitchmiddag voor zorgaanbieders met innovatieve ideeën. Aan de hand van de pitch bepaalden de juryleden met welk geldbedrag de zorgaanbieders naar huis gingen. Namens Amarant Groep pitchten Rob van Uden, projectleider bij innovatiecentrum Imagine, en Koen Ruis, manager binnen het Sociaal Domein, het concept van ‘De Bus’: een mobiel steunpunt voor achterliggende dorpen waar we collectief kunnen begeleiden. Zij sleepten voor dit project een bonus van maar liefst 30.000 euro binnen!

Lees verder

Amarant Groep tekent ‘Green Deal’ voor duurzamere bedrijfsvoering

aanwezigen kleiner(Milieu)winst behalen door duurzaam in te kopen, energie te besparen, efficiënt om te gaan met water, voedsel, afval en vervoer van medewerkers van en naar het werk. Om zo meteen te voldoen aan de wettelijke duurzaamheidseisen. De Amarant Groep tekent ervoor. Letterlijk. Want donderdag 6 september zette bestuurder Marc Bindels zijn handtekening onder de Green Deal Zorg Breda 2.0. De overeenkomst die de Bredase wethouder Duurzaamheid sloot met zes grote zorginstellingen, het Milieu Platform Zorgsector en Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB).

Lees verder

Besturen van ouderinitiatieven sturen nu formeel mee

Amarant Groep gaat met B.V. SELF een stap verder: medezeggenschap wordt zeggenschap.

20180905Aandelenuitgifte SELFwebMedezeggenschap op alle niveaus binnen de organisatie is één van de strategische speerpunten voor de Amarant Groep. Vanaf vandaag is daarin een nieuwe stap gezet. Door de uitgifte van een aandeel in de Besloten Vennootschap (B.V.) SELF aan de Coöperatie Wooninitiatieven, een samenwerkingsverband tussen 6 wooninitiatieven van ouders, beslissen zij samen, als aandeelhouders, over belangrijke cliënt-gerelateerde beleidsthema’s.

Lees verder

Amarant Groep behaalt Trede 2 op Prestatieladder Socialer Ondernemen

Onlangs hebben wij Trede 2 bereikt op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)! De PSO is het wetenschappelijk onderbouwde meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet en zichtbaar maakt. Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat de Amarant Groep op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bestuurder van PSO Nederland, Yuri Starrenburg, reikte op 17 juli het certificaat uit aan John van Kuijk, divisiedirecteur van het Sociaal Domein. "Hier zijn wij erg trots op!" 

Lees verder

Uitnodiging en programma werkconferentie Het 'NET' werkt

De werkconferentie Het ‘NET’ werkt is een open en creatieve werkconferentie waarbij de dialoog centraal staat en alle deelnemers invloed uitoefenen op het eindresultaat. Het wordt vooral een actieve en gezellige middag met veel actie op het gebied van zorg voor hersenletsel. Deze werkconferentie bieden de organiserende partijen vanuit het ‘Netwerk Hersenletsel West-Brabant’ aan op donderdag 28 juni aanstaande en is een vervolg op de bijeenkomst van 2 jaar geleden.

Lees verder

Reactie raad van Bestuur: Onderzoeken divisie Intensieve behandeling

Begin februari 2018 heeft de Raad van Bestuur van Amarant Groep verontrustende signalen ontvangen over begeleiding en behandeling van cliënten in de woonvoorziening Spie 2 van de divisie Intensieve Behandeling en over uitbetalingen binnen het cluster van Spie 2, KDI en Pannenstraat 1-3. Deze signalen hebben wij zeer serieus genomen en direct extern laten onderzoeken.

De medezeggenschapsorganen en de Raad van Toezicht zijn van begin af aan intensief betrokken bij dit proces en geïnformeerd over de stappen en besluiten van de Raad van Bestuur. De twee onderzoeken zijn inmiddels afgerond. In dit bericht informeren wij u over de resultaten.

Lees verder

Zorgcombinatie Crossroads

20180309zorgcombinatiecrossroads
Amarant Groep en de zorgpartners in zorgcombinatie Crossroads werken er samen aan om de hoog complexe jeugdzorg in West Brabant West structureel te verbeteren. En daar zijn we hartstikke trots op. Wil je meer lezen over dit vernieuwende initiatief?

Bezoek de website | Crossroads in het nieuws

Onderzoek Divisie Intensieve Behandeling

De Raad van Bestuur van de Amarant Groep heeft signalen gekregen over niet-acceptabel gedrag bij twee voorzieningen van de Divisie Intensieve Behandeling. De signalen richten zich op twee thema’s: het contant uitbetalen aan medewerkers voor geleverde zorgdiensten buiten het rooster om alsmede de bejegening van cliënten in een aantal specifieke situaties. We nemen deze signalen zeer serieus en hebben onmiddellijk maatregelen genomen.

Lees verder

Amarant Groep start innovatief sociaal samenwerkingsverband SELF B.V.

De Amarant Groep geeft invulling aan de actuele vraag van ouders en burgers naar zorg gebaseerd op autonomie en keuzevrijheid. Hiervoor is SELF B.V. opgericht, een formeel partnership met besturen van ouderinitiatieven. SELF B.V. realiseert en ondersteunt maatschappelijke initiatieven voor zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking en/of autisme. Deze nieuwe vorm van dienstverlening geeft niet alleen antwoord op ontwikkelingen in de sector: zorg beter aan laten sluiten bij de wensen en verwachtingen van cliënten. Maar ook op de wensen van Amarant Groep om een innoverende aanbieder en werkgever te zijn waar een cultuur van partnership en zeggenschap heerst. Met ingang van 1 januari 2018 is SELF B.V. een feit.

Lees verder

De Amarant Groep deelnemer Green Deal gezondheidssector Regio Hart van Brabant

Een kwart minder energieverbruik. Twintig procent minder verspild voedsel. Een aanzienlijke verkleining van de hoeveelheid afval. Dertien zorginstellingen in Midden-Brabant verplichten zich ertoe binnen drie jaar deze (en andere) doelen te bereiken.

Lees verder

‘Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking’ zet belangrijke eerste stap in kennisdeling met MBO

De werkplaats voert wetenschappelijk onderzoek uit om vragen uit de praktijk te kunnen beantwoorden. Dit doen ze door kennis te delen en nieuwe kennis te ontwikkelen waarmee de ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking verbeterd wordt. Nieuwe kennis en inzichten krijgen daadwerkelijk een plek in de praktijk: in het onderwijs, in de begeleiding van zorgprofessionals en in het leven van mensen met een beperking en hun naasten.

Lees verder

In voor zorg! Anders denken en werken

Het veranderprogramma In voor zorg! is afgelopen. Demissionair staatssecretaris Martin van Rijn heeft tijdens het afsluitende congres de eindpublicatie van 19 april 2017 ontvangen. Daarin staan praktijkvoorbeelden die de veranderkracht van organisaties in de langdurige zorg tonen en de behaalde resultaten over de periode 2009 -2017. De praktijkvoorbeelden geven een beeld van de inzet, het elan en de wendbaarheid van mensen en organisaties in de langdurige zorg. Ook het project van de Amarant Groep is opgenomen als goed voorbeeld.

Lees verder

Amarant Groep & Lintsoft IT ondertekenen contract

De Amarant Groep is vanaf 28 maart officieel enig en volledig eigenaar van het Amarant Persoonlijk Plan (APP). Voor de Amarant Groep betekent dat veel. De kwetsbare doelgroepen waar we voor werken hebben ieder een eigen aanpak nodig.

Lees verder

Symposium: Samenwerken voor zorgintensieve kinderen en gezinnen in Midden Brabant

De zorg voor een kind met een beperking of ontwikkelingsachterstand heeft grote impact op het hele gezin: je komt in een wereld waarin niets meer vanzelfsprekend is. En toch wil je graag zo gewoon mogelijk je kind opvoeden en ook voldoende aandacht geven aan broertjes en zusjes.

Lees verder...

Stem jij ook?

Het Servicepunt cliëntmedezeggenschap organiseert een busreis naar Den Haag in verband met de aankomende verkiezingen op woensdag 15 maart.

Lees verder...

 

eHealthweek 2017

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en ECP | Platform voor de Informatiesamenleving organiseren van 21 t/m 27 januari 2017 de eHealth week.

Wat doet Innovatiecentrum Imagine? Om aan te sluiten bij dit landelijk initiatief organiseert Innovatiecentrum Imagine van de Amarant Groep tijdens de eHealthweek van maandag tot en met vrijdag iedere dag een inspiratieochtend. Tussen 10:00 en 12:00 ben je van harte welkom om te kijken en mee te praten over wat eHealth voor jou betekent.

Lees verder...

Jaarlijkse kerstmarkt Amarant

Op de gratis kerstmarkt van Amarant vind je standjes van ondernemers uit Tilburg en omgeving. Zoek je een kerstkado? Tussen de sieraden, sjaals, edelstenen, wierook, parfums, houten woondecoraties, speelgoed en tassen is er voor iedereen iets te vinden.

Lees verder...

Vooraankondiging Symposium: ‘The next big thing, will be a lot of small things'

Het symposium van de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB) is een feestelijke dag waarop onderzoekers, professionals uit de praktijk, het onderwijs en mensen met een verstandelijke beperking en hun verwanten van harte welkom zijn.

In navolging van de symposia ‘Wetenschap en praktijk: ‘In co-creatie verbonden’ (2013) en ‘Wetenschap en praktijk: Co-creatie in werking’ (2015) belichten wij de volgende stap in kennisontwikkeling en kennisdeling vanuit verschillende inhoudelijke thema’s en perspectieven.

Lees verder...

Themabijeenkomst: De mens nog meer centraal

De commissie Ethiek van de Amarant Groep nodigt u uit voor de bijeenkomst. "De mens nog meer centraal".

Tijdens deze bijeenkomst gaan we samen in op de vraag: Hoe krijgen we binnen de Amarant Groep de mens nog meer centraal?

Iedereen die bij de Amarant Groep betrokken is, kent situaties waarin niet de mens die zorg nodig heeft centraal staat, maar iets anders: het budget, de organisatie, de carrière, de vrije tijd, het onderzoeksproject, de familie, de vaste aanstelling.

Ook de zorgverlener voelt zich soms opzij gezet door andere belangen. Als zoiets voorkomt, is het belangrijk om daarover te praten. Dat kan met leidinggevenden, vertrouwenspersonen of de klachtenfunctionaris. Als het stelselmatig voorkomt, wordt iets anders belangrijk: creatieve ideeën.

Lees verder...

 

Amarant Groep reikt eerste Medezeggenschapsprijs uit

De Amarant Groep reikt vanaf 2016 ieder jaar de Medezeggenschapsprijs uit. Medezeggenschap is belangrijk en de prijs gaat naar cliënten, cliëntvertegenwoordigers en medewerkers die samen op de meest overtuigende manier vorm geven aan medezeggenschap.

Lees verder...

Lintje voor Toon van Mierlo

Dit jaar bestaat de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 20 jaar. Een goed moment om te kijken waar we de Amarant Groep staat en hoe we samen met de cliënten en verwanten verder gaan met medezeggenschap. Tijdens de eerste dag van het feestelijke tweedaagse symposium ‘medezeggenschap in beweging’ ontving Toon van Mierlo een Koninklijke Onderscheiding.

Lees verder...

Quli 2.0: makkelijker & mooier

Binnen de Amarant Groep werken zo’n 600 cliënten met Quli en dat aantal groeit. Cliënten en medewerkers zijn enthousiast over Quli en geven ook verbeterpunten aan. Quli 2.0 is beter. Mede dankzij de tips van cliënten en medewerkers.

Lees verder...

Praat mee, doe mee, feest mee!

Dit jaar bestaat de wet Medezeggenschap Cliënten zorginstellingen 20 jaar. Om dit te vieren, vindt er op 5 oktober een feestelijk festival (gratis) plaats voor cliënten en verwanten. Locatie: Daniel de Brouwerpark in Tilburg.

Lees verder...

 

Donatie Fonds NutsOhra

Fonds NutsOhra heeft een bijdrage van ruim € 18.000 toegekend aan de Amarant Groep. Fonds NutsOhra is een landelijk vermogensfonds dat zich inzet voor kwetsbare groepen in onze samenleving.
De donatie aan Amarant Groep is bestemd voor de uitleenbibliotheek van Imagine, het innovatiecentrum van de Amarant Groep. Met behulp van deze bijdrage kan Imagine tablets en mobiele telefoons geschikt maken voor mensen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking.

Lees verder...

 

ZonMw subsidie voor het netwerk Samen Kunnen Kiezen!

Het ZonMw Nationaal Programma Gehandicapten (NPG) heeft de subsidieaanvraag “Samen Kunnen Kiezen” gehonoreerd. Deze aanvraag is gericht op ondersteuning van zelfbepaling van mensen met een verstandelijke beperking.

De subsidie sluit aan bij het VN-verdrag voor deze doelgroep.  Hierin is respect voor eigen keuze een belangrijk grondbeginsel.
De subsidie is een belangrijke impuls om een inspirerend en duurzaam netwerk te bouwen waarin wetenschap en praktijk samen bijdragen aan de zelfbepaling van mensen met een verstandelijke beperking en hun families

Lees verder...

De Amarant Groep in verbinding – Download maatschappelijk jaardocument


Amarant, Idris, Dr Leo Kannerhuis Brabant en Pauwer zijn onderdeel van de Amarant Groep

Wil je weten hoe het met de Amarant Groep ging het afgelopen jaar? Download nu het maatschappelijk jaardocument 2015!

lees verder...

Boekenschop doneert aan ACC-team Amarant Groep

De Amarant Groep is erg dankbaar voor een geldbedrag dat zij begin maart ontving van het Boekenschop. Deze stichting doneert de opbrengst uit de verkoop van haar indrukwekkende collectie tweedehandsboeken aan goede doelen.

lees verder...

Behandeling Hersenz brengt mensen echt verder!

Mensen met een niet aangeboren hersenletsel functioneren beter en hebben minder zorg nodig door de nieuwe behandelaanpak van Hersenz. Ze voelen zich fysiek en psychisch sterker. In ‘Het Brein’, een bijlage bij de Volkskrant, staat een artikel over de behandeling Hersenz. Pauwer is leverancier van Hersenz in West-Brabant.

lees verder...

Quli beste ICT-project in de zorg

Quli is bekroond met de Computable Award 2015 voor beste ICT-project in de zorg. Deze prestigieuze ICT-prijs werd 3 november uitgereikt in de jaarbeurs in Utrecht. Het jurycommentaar: “De impact op de zorgverlening is groot. Brede verspreiding van Quli leidt tot een andere manier van zorgverlening en meer betrokkenheid van de burger.”

lees verder...

BEUM officieel geopend

Een feestelijk moment voor de medewerkers van BEUM en de jeugdigen van Idris die er een opleiding volgen. Op woensdag 30 september opende burgemeester Huismans van de gemeente Oosterhout officieel de horeca leerwerkplaats in Dorst. Hij deed dat door het planten van een fruitboom.

lees verder...

Uniek woonconcept verrijst vanaf januari in Reusel

Aan De Speelman in Reusel komen tien zorgappartementen voor jongvolwassenen met autisme of een verstandelijke beperking. Zorginstelling Amarant, Stichting Bij Ons en de gemeente Reusel-De Mierden ondertekenen vandaag een intentieverklaring om dit zorgconcept te realiseren. Woningstichting de Zaligheden realiseert de bouw, deze staat gepland voor 2016.

lees verder...

Hond heeft een positieve invloed op autistische kinderen

De zelfredzaamheid, het zelfgevoel en het sociaal gedrag van kinderen met autisme neemt significant toe als de eigen huishond waar mogelijk constructief ingezet wordt ten behoeve van het kind. Dit concludeert onderzoeker Marie-José Enders-Slegers, hoogleraar Antrozoölogie aan de Open Universiteit, nadat zij in opdracht van KNGF Geleidehonden een 4-jarige studie, uitvoerde naar de effecten van de cursus Parents Autism Workshops & Support op de gedragsaspecten van kinderen met autisme. Dit meldt KNGF Geleidehonden.

lees verder... 

In eigen huis zorg krijgen van instelling blijft mogelijk

Er is goed nieuws voor mensen met een laag zorgzwaartepakket die in de eigen woning zorg krijgen vanuit een instelling. Zij kunnen dit Volledig pakket thuis (Vpt) gewoon thuis blijven ontvangen. Ze hoeven niet te kiezen voor opname in een zorginstelling of voor zorg via de gemeente (Wmo).

lees verder... 

Genieten bij BEUM

Al een kijkje genomen op de website van Beum, horecagelegenheid in Dorst, waar mensen met een lichte verstandelijke beperking vanaf september opgeleid gaan worden tot horecamedewerker?

lees verder... 

Samen voor de jeugd

Sinds 1 januari 2015 hebben het Rijk, de Provincie en zorgverzekeraars de verantwoordelijkheid voor de jeugdhulp en onderdelen van AWBZ-zorg overgedragen aan de gemeenten.

lees verder... 

Honderden banen in de zorg behouden door samenwerking

Tot 2018 verdwijnen naar verwachting bijna 1.500 banen in de zorg in Midden-Brabant. Door intensieve samenwerking willen werkgevers, gemeenten, onderwijsinstellingen en UWV minimaal 300 banen behouden. Daarom hebben alle betrokken partijen donderdag 25 juni op initiatief van De Zorgacademie Midden-Brabant een intentieverklaring ondertekend.

lees verder... 

Femke Halsema nieuwe voorzitter VGN

Femke Halsema treedt in november aan als nieuwe voorzitter van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). De leden van de VGN hebben tijdens de Algemene Ledenvergadering donderdag ‘enthousiast ingestemd met haar voordracht’, aldus de VGN.

lees verder... 

Idris Festival

Op zondag 30 augustus vind het Idris Festival plaats op het Daniël de Brouwerpark in Tilburg. Een sfeervolle markt met workshops, muziek en eten!

lees verder... 

Amarant Groep uit Tilburg introduceert nieuwe woonvorm: Het Eigen Huys

TILBURG - De Amarant Groep in Tilburg heeft een nieuwe woonvorm ontwikkeld: Het Eigen Huys.

De woonvorm is bedoeld om mensen met een lichte verstandelijke beperking zelfstandig te laten wonen. 'Dat lukt ze niet alleen en daarom gaan we uit van 6 tot 12 bewoners onder een dak', aldus projectleider Jan van de Wouw.

lees verder... 

Nieuwe site Amarant Groep Huisvesting en Bedrijfsdiensten

Vanaf heden heeft Amarant groep Huisvesting en Bedrijfsdiensten een nieuwe website. Een website die weerspiegelt waar deze organisatie zich dagelijks mee bezighoudt. 

Neem snel een kijkje op amarantgroephuisvesting.nl 

Via het contactformulier kunt u ons laten weten wat u van de site vindt; uw mening wordt zeer op prijs gesteld. 

lees verder...

Autisme kent vele gezichten

Wie kan er beter vertellen over Hersenz dan de deelnemers zelf? Hersenz heeft inmiddels een aantal enthousiaste ambassadeurs gevonden die graag over hun ervaringen vertellen.

lees verder...

Ambassadeurs gaan op pad

Wie kan er beter vertellen over Hersenz dan de deelnemers zelf? Hersenz heeft inmiddels een aantal enthousiaste ambassadeurs gevonden die graag over hun ervaringen vertellen.

lees verder...

Een adoptiekind met een hechtingsstoornis

De ouders van Duvan trekken langs een stoet van hulpverleners en geven hun goedlopende bedrijf op. Wanneer Marcel vechtend met zijn puberzoon over de keukenvloer rolt, is een uithuisplaatsing onafwendbaar.

lees verder...

Ouder, maar ook gebrekkiger:

Mensen met een verstandelijke beperking worden tegenwoordig veel ouder dan vroeger. Wel blijkt dat veel van de extra jaren ongezond en gebrekkig van aard zijn. Eerst
Dat zegt hoogleraar prof. Heleen Evenhuis van het Erasmus MC in haar afscheidsrede, op vrijdag 1 mei 2015 te Rotterdam. Evenhuis was in 2000 de eerste hoogleraar ter wereld met als specialisatie geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten.

lees verder...

Quli genomineerd voor ICT-project van het jaar in de zorg:

QULI is een platform dat het gebruik van e-health door burgers een impuls moet geven. Het platform is begin 2013 van start gegaan als een initiatief van vijf zorgaanbieders (onder andere Pluryn, Dichterbij en Amarant) uit de geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg.

lees verder...

NVA werkt aan professionalisering specialisme autisme:

De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) werkt samen met het Kwaliteitsregister met het label ZPOKé autisme en het Registerinstituut SRi aan professionalisering van het specialisme autisme. 

lees verder...

Jeugdpoli LVB Zuid Oost Brabant

Idris polikliniek: therapie en behandeling op maat .Niet teveel en niet te weinig. En altijd in nauwe samenspraak met de wijkteams en de cliënt. Dat zijn de uitgangspunten van de Polikliniek van Idris. Samen met wijkteams en de cliënt wordt bekeken wat nodig is. Vervolgens sluiten we aan met een passende behandeling.

Lees verder...

G-voetbalweekend

Drie dagen lang de dag van je leven! Kom naar het G-voetbalweekend op 22, 23 en 24 mei 2015, Bredaseweg 570 in Tilburg! Beter nog, schrijf je in met je G-team! Of kom kijken naar de spannende wedstrijden en de vele activiteiten op ons terrein. Iedereen is welkom en de entree is slechts 2 euro.

Lees verder...

Uitnodiging themabijeenkomst veiligheid

Praten met elkaar over het vak & over dilemma’s draagt bij aan professionaliteit !

Lees verder... 

Spelen met andere kleuters helpt bij autisme

Kleuters met een vorm van autisme gaan met sprongen vooruit in hun sociale vaardigheden en taalontwikkeling als ze geregeld spelen en leren met kinderen die zich 'normaal' ontwikkelen. Uit onderzoek van de Kansas University blijkt dat contact met andere kinderen meer effect heeft dan andere reguliere ontwikkelprogramma's voor kinderen met autisme. Dit meldt Vakblad Vroeg.

Lees verder...

Broers en zussen van gehandicapten willen hulp, maar die is er niet

6 april 2015 - Mensen met autisme hebben soms moeite om contact te leggen met anderen. Om deze mensen het gemakkelijker te maken is de app AutThere uitgebracht. AutThere is een sociale applicatie voor jongeren met autisme.

Lees verder...

Cursus gezond eten voor mensen met een verstandelijke beperking

6 april 2015 - Mensen met autisme hebben soms moeite om contact te leggen met anderen. Om deze mensen het gemakkelijker te maken is de app AutThere uitgebracht. AutThere is een sociale applicatie voor jongeren met autisme.

Lees verder...

AutThere: sociale app voor jongeren met autisme

6 april 2015 - Mensen met autisme hebben soms moeite om contact te leggen met anderen. Om deze mensen het gemakkelijker te maken is de app AutThere uitgebracht. AutThere is een sociale applicatie voor jongeren met autisme.

Lees verder...

Kind met autisme is wél empathisch

6 april 2015 - Van autistische kinderen wordt vaak gezegd dat ze weinig empathie voelen. Volgens onderzoeker Carolien Rieffe van de Universiteit Leiden klopt dat beeld niet: kinderen met autisme zijn juist erg empathisch. Ze weten alleen niet wat ze met de emoties van anderen moeten.

Lees verder...

Film Visio: Muziek helpt ernstig gehandicapt kind te ontwikkelen

1 april 2015 - Visio Onderwijs Breda presenteert vandaag een film over twee methodes waarbij muziek gebruikt wordt voor communicatie en contact met leerlingen met een (ernstige) meervoudige beperking. De film 'Muziek leert' laat zien hoe en waarom ze deze methodes, namelijk Beleven in Muziek (BiM) en De Liedjeskist, op de school in Breda inzetten.

Lees verder...

Eisen gemeenten niet altijd haalbaar voor gehandicaptenzorg

12 maart 2015 - Veel grote instellingen (62 procent) in de gehandicaptenzorg hebben moeite om te voldoen aan alle eisen van gemeenten op het gebied van verantwoording, kwaliteit en registratie. Voor kleinere instellingen geldt dit in 30 procent van de gevallen. De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) houdt de vinger aan de pols.

Lees verder...

Autisme is niet te genezen, onbegrip wel!

10 maart 2015 - Op zaterdag 28 maart lanceert de Nederlandse Vereniging voor Autisme haar nieuwe campagne 'Autisme is niet te genezen, onbegrip gelukkig wel!'. De presentatie van deze publiekscampagne vindt plaats in het Dolfinarium in Harderwijk. De Autismeweek loopt van 28 maart t/m 4 april.

Lees verder...

Interactieve theatervoorstelling over autisme

25 februari 2015 - Op 19 maart is de interactieve theatervoorstelling ‘Indiaan in huis’ te zien in het Klassetheater in Tilburg. Het thema autisme staat centraal in deze voorstelling voor iedereen vanaf 10 jaar. De voorstelling wordt mede mogelijk gemaakt door stichting Geel en Snel. “Het is een voorstelling die ontroert”, zegt voorzitter Arjan de Putter van Geel en Snel. “Door de voorstelling en het interactieve gedeelte ontstaat er herkenning en inzicht over autisme.”

Lees verder...

Herkennen licht verstandelijke beperking

25 februari 2015 - Het vroeg signaleren van een licht verstandelijke beperking van een jong kind kan voordelig zijn. De omgeving van een kind weet dan namelijk waar afwijkend gedrag vandaan komt en hoe het daar het beste kan reageren. In de praktijk is het opsporen van dit gedrag echter niet zo makkelijk. Daarom ontwikkelde Kenniscentrum LVB een handreiking voor kindprofessionals met tips voor geschikte screeningsinstrumenten.

Lees verder...

Rol huisarts verandert

25 februari 2015 - Huisartsen krijgen binnen vijf jaar een stortvloed aan patiënten die zelf meetgegevens verzamelen. Om grip te houden, is het belangrijk dat huisartsen gaan experimenteren met sensortechnologie, stelt Dirk Jan van der Pol, productmanager Quli.

Lees verder...

Behandeling Hersenz overal in Nederland

6 januari 2015 - Vijf nieuwe toetreders tot Hersenz. Vanaf 2015 is Hersenz nog beter toegankelijk voor mensen met hersenletsel en hun naasten door de toetreding van vijf nieuwe organisaties tot Hersenz. Daarmee bieden straks elf zorgorganisaties in Nederland behandeling voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel in de chronische fase, onder de noemer Hersenz.

Lees verder...

Medewerkers: BEDANKT!

5 januari 2015

Lees verder...

Ministerie van VWS komt naar Tilburg

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is gestart met een mobiele vraagbaak van het Informatiepunt Langdurige zorg en Jeugd en bezoekt diverse locaties in Nederland. Deze mobiele vraagbaak komt op maandag 8 december naar verschillende plekken in Tilburg. Iedereen kan daar dan terecht met vragen over alle veranderingen in de jeugdzorg, de Wmo en de Langdurige Zorg. Hiermee probeert VWS te voorzien in de vele vragen die er bij veel mensen leven over de veranderingen per 1 januari 2015.

Lees verder...

21 zorgappartementen Gilze

3 december 2014 - Maandagochtend 1 december, om 10.00 uur, gaf wethouder Willem Starreveld samen met medewerkers van bouwbedijf en ontwikkelaar Maas-Jacobs (Zundert) en de Amarant Groep, het startsein voor de sloop van het voormalige café de Door in Gilze. Het voormalige café aan de Heuvel 1-3 maakt plaats voor nieuwbouw van 21 zorgappartementen, inclusief een commerciële ruimte, en zes starterswoningen.

Lees verder...

Catastrofe of nieuwe kansen?

6 november 2014 - Per 1 januari 2015 worden de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Ook Brabantse gemeenten moeten de zorg voor hun jeugdige inwoners zelf gaan inkopen en contracten afsluiten met de jeugdzorginstellingen. Maar zijn gemeenten wel in staat om voor deze kwetsbare kinderen de juiste hulp in te schakelen? Er moet immers bezuinigd worden op de jeugdzorg.

Lees verder... 

Brabantse 'Social Label' zet designers aan het werk voor verstandelijk gehandicapten

3 november 2014 - Vazen, een bank, kussens en bezems... het is een bescheiden rijtje producten maar de stand van 'Social Label' op de Dutch Design Week is er wel een van een Brabants succesverhaal. Twee Bossche ondernemers begonnen een paar jaar geleden met het zoeken van ontwerpers voor bijvoorbeeld werkplaatsen met verstandelijk gehandicapten. Langzamerhand komen er meer produkten maar begint ook de manier van werken bij ontwerpers én werkplaatsen te veranderen.

Lees verder... 

Ieder kind de benodigde zorg

1 november 2014 - Als tweede gemeente, na Amsterdam, heeft Breda vrijdag met een aantal zorgaanbieders afspraken vastgelegd over de inkoop van jeugdhulp met betrekking tot specialistische jeugdhulp. In de contracten met instellingen zoals Amarant, GGZ, Breburg en Juzt, is vastgelegd welke zorgvormen en activiteiten de aanbieder verleent, en tegen welke tarieven.

Het gaat daarbij om specialistische jeugdhulp zoals ondersteuning bij opvoeden, pleegzorg, crisiszorg en jeugdpsychiatrie.

Lees verder...

Lievegoed neemt twee zorglocaties over

2 oktober 2014 - Amarant Groep en Lievegoed zijn samen overeengekomen een tweetal locaties van de Amarant Groep over te dragen aan Lievegoed. Per 1 oktober 2014 gaan de locaties Woonvorm Amsterdam en Laag Koningshoef over naar Lievegoed en verder onder de naam Lievegoed Smaragd.

Lees verder...

De jeugd heeft de toekomst

29 september 2014 - Nederland telde in 2009 om precies te zijn 3.527.327 jongeren tot 18 jaar. Met de meeste van deze jongeren gaat het goed. Maar de ervaring in binnen- en buitenland leert dat 15% van de jongeren op zeker moment ondersteuning nodig heeft. Bij 5% van de jongeren is zelfs structurele steun nodig. Die zorg gaat in 2015 over naar de gemeente.

Lees verder...

Uitnodiging themabijeenkomst

Deze bijeenkomst is bedoeld voor alle geïnteresseerde professionals.
U kunt zich tot en met 24 oktober 2014 (gratis) aanmelden via: www.nahwestbrabant.nl

Lees verder...

Krijgt u langdurige zorg?

22 september 2014 - Bezoek dan deze website: www.hoeverandertmijnzorg.nl. Want in 2015 verandert er veel in de zorg. Gemeenten en zorgverzekeraars krijgen meer taken. Al deze veranderingen kunnen vragen oproepen.
Houd ik mijn recht op zorg?
Moet ik meer gaan betalen?
Houd ik dezelfde zorgverlener? Deze website legt uit welke rechten u heeft bij de overgang naar de nieuwe zorg.

Lees verder...

Hernieuwing van erkenning als opleidingsinrichting

7 juli 2014 - Het RGS, Registratiecommissie Geneeskundige Specialisten, heeft onlangs bevestigd dat de Amarant Groep voor de merknaam Amarant, met haar locaties ’t Hooge Veer en het Daniël de Brouwerpark, in aanmerking komt voor een hernieuwing van de erkenning van vijf jaar als opleidingsinrichting. Prachtig nieuws!

Lees verder...

In de bakker en in de sporthal: zorginstelling Amarant is echt overal

TILBURG - 300 adressen in 45 Brabantse gemeenten inmiddels; de Amarant Groep, zorginstelling voor verstandelijk gehandicapten in alle gradaties, groeit vanuit Tilburg maar door.
In omzet, in woningen en in plekken waar de 5.000 cliënten werken of dagbesteding krijgen. Van bakkerij (foto) tot buurtsuper en van plantsoen tot sporterscafé in een Goirlese sporthal.

Lees verder...

Peter van der Velden nieuwe voorzitter Raad van Toezicht

Per 1 januari 2015 zal de heer P.A.C.M. (Peter) van der Velden, burgemeester van de gemeente Breda, aantreden als voorzitter van de Raad van Toezicht van de Amarant Groep.
De heer Van der Velden volgt de heer Y.C.Th.J. (Yvo) Kortmann op, die gedurende een belangrijke periode voorzitter is geweest van de Raad van Toezicht van de Amarant Groep en zijn rechtsvoorgangers. Naast de heer Kortmann neemt ook mevrouw J.E.M. (Joëlle) Tacke – Groten afscheid als lid van de Raad van Toezicht

Lees verder...

(F)ACT organisatiemodel

Onlangs is de ‘implementatiehandreiking (F)ACT voor cliënten met een licht verstandelijke beperking en complexe problematiek’ uitgebracht. De handreiking is een gezamenlijk initiatief van de Amarant Groep en het Kennisplein Gehandicaptensector en is ontwikkeld door het Trimbos-instituut.

Lees verder...

Raadsleden in gesprek met cliënten

Gaat u als raadslid graag in gesprek met de cliënten van Amarant en Prisma over de transities? En wat dit voor u als gemeenteraadslid kan betekenen? Dat kan in de bijeenkomst ‘van Kwetsbaar naar Krachtig’!

Lees verder...

Uitkomsten GOUD in het nieuws

De NCRV/KRO besteedt dinsdag 11 maart uitgebreid aandacht aan de uitkomsten van het wetenschappelijk onderzoek gezond ouder worden met een verstandelijke beperking (GOUD). In de ochtend staat een item gepland in radioprogramma ‘De ochtend’ gepresenteerd door Jurgen van den Berg en Ghislaine Plag.

Lees verder...

Stelselwijziging jeugd-lvb

Wat verandert er per 1 januari 2015? In het nieuwe stelsel valt alle jeugdhulp onder één wet, de jeugdwet, en komt ook de verantwoordelijkheid voor de jeugd-vb bij gemeenten te liggen. Een uitzondering is gemaakt voor de intensieve verblijfszorg voor vb-kinderen die in de kern-AWBZ beschikbaar blijft.

Lees verder...

Hele mooie kunst is nu dichterbij dan ooit!

De ateliers Artenzo in Tilburg en Artilabo in Breda bieden al bijna twintig jaar een inspirerende werkomgeving voor kunstenaars met een beperking. Amarant wil al dit moois graag laten zien aan een breder publiek.

Lees verder...

NSWAC komt bij de Amarant Groep

NSWAC is per 31 december jl. juridisch gefuseerd met de Amarant Groep. Met deze fusie gaat NSWAC deel uitmaken van de Amarant Groep. Naast de merknamen Amarant, Idris en het dr. Leo Kannerhuis Brabant krijgt de Amarant Groep de merknaam Pauwer. Pauwer staat voor de zorg- en dienstverlening aan cliënten met een lichamelijke (of meervoudige) beperking en aan cliënten met Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH).

Lees verder...

Eerste opleiding wijkzorg soec erkend

Met de invoering van de nieuwe Wmo, Jeugdwet en Participatiewet in 2015 worden er andere eisen gesteld aan de competenties van medewerkers. Het is daarom belangrijk om medewerkers nu al te scholen, zodat zij tijdig de professionaliseringsslag kunnen maken. Een voorbeeld hiervan is de leergang medewerker 'Wijkzorg' van Amarant. Deze opleiding is erkend door de Stichting Opleidingserkenningen Care (SOEC)

Lees verder...

Amarant Groep wint Stap.nu Annet Blaauwwiekel-Schilder Award

De afdeling Bedrijfsgezondheidszorg van de Amarant Groep heeft onlangs de Stap nu Annet Blaauwwiekel-Schilder Award gewonnen.

Lees verder...

Heidi Hermans wint proefschriftprijs

Het Gezond Ouder onderzoek (GOUD) is al weer een tijdje afgerond en daaruit zijn ook al enkele promoties voortgevloeid. In mei 2012 is Heidi Hermans gepromoveerd met het proefschrift: Depressie en Angst bij ouderen met een verstandelijke beperking.

Lees verder...