Goede zorg begint met
de ander kénnen
Raad van Bestuur

Ronald en Marc maken werk van verbinding

2017 was een geslaagd jaar; in financieel opzicht ligt er een stevig fundament. Maar de ingezette transformatie naar een organisatie van professionals die zowel in- als extern optimaal in verbinding staat, gaat onverminderd door, vertellen Ronald Helder en Marc Bindels van de Raad van Bestuur.

Lange tijd – in wat Ronald Helder het ‘stenen tijdperk van de gehandicaptenzorg’ noemt – waren instellingen gevestigd in bossen en stond er een hek omheen. Contact met vertegenwoordigers of ouders was er nauwelijks, blikt Ronald terug. “Niet voor niets hebben we ‘verbinding’ nu tot een van onze kernwaarden gemaakt. Want goede zorg begint ermee dat je de ander ként, en dat je niet voor hem bepaalt wat goed voor hem is. Veel meer dan vroeger zullen we ons actief moeten verbinden met cliënten, hun verwanten én met de samenleving in het algemeen.”

Op 1 januari 2017 gingen de zorgdivisies van start. “De buitenwereld is de afgelopen jaren sterk veranderd”, schetst Ronald. “We hebben nu te maken met vier zorgkantoren en meer dan 40 gemeentes. Ondertussen worden ouders en verzorgers – terecht – steeds kritischer en zoeken partnership. Dat alles vraagt investering in communicatie en relaties.

Ronald: “Ook intern zoeken we naar de verbinding.”

Uiteindelijk doel is om te komen tot divisie-overstijgende zorgprogramma’s, vult Marc Bindels aan. “We willen in elke levensfase een passend antwoord kunnen bieden op de zorgvraag van de cliënt. Ook de steeds verdere ‘ambulantisering’ van de zorg past daarbij. Vroeger draaide bij Amarant alles om de locaties waar de cliënt naar toe werd gebracht. Tegenwoordig denken we veel meer vanuit de zorg zélf en wonen cliënten steeds vaker in woonwijken, al dan niet zelfstandig. We brengen waar dat kan zorg en ondersteuning naar de cliënt. Om in die situatie de juiste zorg te kunnen bieden, is het des te belangrijker dat je als zorginstelling in verbinding staat: met de cliënt, maar ook met zijn netwerk en met de wijk waar hij of zij woont.”

Een mooi voorbeeld is de samenwerking van de Tongerlose Hoef met het buurtrestaurant van Resto VanHarte in Tilburg, schetst Marc. “Zowel cliënten als wijkbewoners kunnen hier twee keer per week, tegen sterk gereduceerd tarief, samen komen eten. Wij zorgen ervoor dat er een ambulant begeleider en een budgetcoach aanwezig zijn. Die beantwoorden vragen van cliënten, maar óók van wijkbewoners. Zo bevorderen we de verbinding tussen cliënten en wijkbewoners en dragen we bij aan saamhorigheid in de wijk.”

Marc: “We denken tegenwoordig veel meer vanuit de cliënt.”

Ook intern zoeken we naar de verbinding, vertelt Ronald. “Amarant Groep is een kleine gemeenschap van 20.000 mensen: cliënten, medewerkers en vertegenwoordigers. Partnership is daarbinnen enorm belangrijk. Daarom hebben we de afgelopen jaren werk gemaakt van Krachtige Teams, dienend leiderschap en lokale medezeggenschap. We zien steeds meer leidinggevenden die niet voorschrijven maar vragen stellen en zich ondersteunend en coachend opstellen. Binnen de teams zijn er al tal van talenten opgestaan.” Ondertussen is de Raad van Bestuur maar wat trots op alle medewerkers en vrijwilligers van de Amarant Groep, benadrukt Marc tot besluit. “Zíj zijn het die het elke dag weer laten zien.”

De besturing van de Amarant Groep gebeurt vanuit het bestuursbureau. De Raad van Bestuur vormt samen met de beleidsmedewerkers van Management Control,  HRM, Kennis, Kwaliteit & Beleid, Marketing, Communicatie en Zorgverkoop, en BGZ het bestuursbureau. De Raad van Bestuur bestaat uit Ronald Helder (voorzitter) en Marc Bindels (lid). Bekijk hier het strategisch kader ‘In verbinding’.