Welzijn en geluk
vormen onze leidraad

Over de Amarant Groep

De Amarant Groep biedt ondersteuning, zorg en behandeling aan mensen met een beperking en/of autisme in iedere levensfase. Onze zorg varieert van lichte ondersteuning aan huis tot zeer intensieve specialistische zorg en behandeling. We zetten ons daarnaast in voor mensen met hersenletsel (NAH).

In onze zorg staan we in nauwe verbinding met de cliënt, diens naasten en lokale cliëntenraden. Met als meetbaar resultaat: de afname van problematiek, een grotere zelfredzaamheid en een hogere kwaliteit van leven. Welzijn en geluk vormen hierbij onze leidraad.

Naast zorg en behandeling biedt de Amarant Groep kansen en mogelijkheden op het gebied van vrije tijd, dagbesteding, opleiding en werk. We stimuleren en ondersteunen kwetsbare mensen om te leren, te groeien en sterker te worden. Dat doen we met respect voor de wensen, talenten en grenzen van onze cliënten.

Medewerkers bieden we een veilig, ondernemend en professioneel werkklimaat, met ruimte voor creatieve, innovatieve ideeën. We nodigen medewerkers uit om zich te blijven ontwikkelen, zowel persoonlijk als professioneel. Want leren houdt bij ons nooit op.

Voor werken bij de Amarant Groep kijk op www.werkenbijamarantgroep.nl

Werken bij de
Amarant Groep
Bekijk de vacatures

Onderdelen van de Amarant Groep

Amarant Groep biedt ondersteuning, zorg en behandeling vanuit drie merken, plus het Expertisecentrum Autisme. Ieder onderdeel heeft een eigen specialisatie en een herkenbare uitstraling. Wij werken samen, met de vraag van de cliënt als uitgangspunt.

Amarant biedt ondersteuning, zorg en behandeling aan mensen met een verstandelijke beperking in iedere levensfase, variërend van lichte ondersteuning aan huis tot intensieve specialistische zorg op onze terreinen.

www.amarant.nl

Idris richt zich op (intensieve) begeleiding en behandeling van kinderen, jongeren en volwassenen met een lichte verstandelijke beperking met bijkomende psychische, psychiatrische en/of gedragsproblemen.

www.idris.nl

Pauwer zet zich in voor normaal begaafde jeugdigen en volwassenen met hersenletsel (NAH) of een lichamelijke beperking. Ook ondersteunen we diens naasten bij het omgaan met veranderingen en beperkingen.

www.pauwer.nl

Expertisecentrum Autisme

Normaal- en hoogbegaafde kinderen, jongeren en volwassenen met autisme én hun verwijzers kunnen sinds 1 juli 2017 terecht bij het Expertisecentrum Autisme. Het Expertisecentrum biedt behandeling, begeleiding (ook op school en op het werk), werk en dagbesteding en wonen op maat. Zorgpartners en verwijzers kunnen een beroep op ons doen voor consultatie, advies en aanvullende diagnostiek.

www.amarantgroep.nl/expertisecentrumautisme