Cliënten kunnen hun energie nu
op een positieve manier kwijt
Intensieve Behandeling

Diede, Martijn en Ruud verbinden cliënten met de buitenwereld

Hoe activeer je cliënten met een ernstige verstandelijke beperking én complexe gedragsproblemen (de zogenoemde SG-EVB-doelgroep)? Het SG-EVB-team ging de uitdaging aan en ontwikkelde twee activeringsprogramma’s: BEZIG en FIT. Met succes: na een periode van gewenning hebben de programma’s een vaste plek gekregen binnen de dagelijkse routine van de SG-EVB-cliënten.

Voor cliënten met een ernstige verstandelijke beperking in combinatie met complexe gedragsproblemen, was er lange tijd vrij weinig te doen ’s avonds. “We zochten naar manieren om deze moeilijke, soms ook agressieve doelgroep op een positieve manier te activeren”, blikt Ruud Stevens terug. “Na een zoektocht ontstond een jaar of drie geleden BEZIG, wat staat voor Bewust, Educatief, Zichtbaar, Inspirerend en Gezamenlijk. Dit avondprogramma bieden we onze cliënten inmiddels drie avonden per week aan. Op maandag bieden we een belevingsactiviteit aan, in de vorm van samen koken. Op woensdag gaan we op de creatieve toer, door te schilderen en te plakken. En op donderdag maken we samen muziek in de vorm van een drum- en slagwerkactiviteit.”

Ruud: “Je merkt dat het draagvlak groeit, ook buiten ons eigen team.”

Juist in de herhaling schuilt de kracht, vult Diede van Limpt aan. “Deze heel specifieke doelgroep vertoont ernstige gedragsproblemen en kan zowel fysiek als verbaal veel agressie tonen. Vroeger zeiden we dan al snel: dit werkt niet, we stoppen ermee. Wij besloten om een keer écht door te zetten. Uiteindelijk zijn we uitgekomen bij de activiteiten die Ruud al noemde. Juist doordat we deze nu elke week aanbieden, op een vast tijdstip met vaste begeleiders, zijn ze in het systeem van de cliënten gaan zitten. Daardoor zijn de gedragsproblemen ook veel meer naar de achtergrond verdwenen.”

Diede: “Gedragsproblemen verdwijnen naar de achtergrond.”

Naast Bezig ontwikkelde het SG-EVB-team nog een ander, meer op beweging gericht activeringsprogramma: FIT. Inmiddels wordt FIT twee dagen per week aangeboden, schetst Martijn Steenbergen. “Ontspanning door inspanning: dat is het motto van mij en mijn drie collega’s. Zwemmen, voet- en basketballen, fietsen: we gaan lekker aan de gang met de cliënten en nemen hen waar mogelijk mee de wijk en de bossen in. Per cliënt bekijken we wat de bewegingsbehoefte is. Sommigen willen elke week hetzelfde programma, anderen houden van meer afwisseling. Ons maakt het niet uit: als ze maar lekker bezig zijn.”

Martijn: “Ontspanning door inspanning: dat is ons motto.”

De cliënten kunnen hun energie nu op een positieve manier kwijt, vult Diede aan. “Cliënten die eerst nauwelijks van hun kamer kwamen, staan door Bezig en FIT nu weer volop in verbinding met de buitenwereld. Geweldig om te zien!”

Divisie Intensieve behandeling

De Divisie Intensieve Behandeling biedt zorg en behandeling, zowel ambulant als klinisch. De doelgroep bestaat uit cliënten met een verstandelijke beperking (van licht tot ernstig) in combinatie met complex gedrag. Onder de divisie vallen: FACT, Kortdurende interventies (KDI), Therapeutisch centrum, diverse (woon)voorzieningen en faciliteiten voor leren, werken en recreëren.