bodyBG home

logo-Idris

Idris

Idris is een specialistisch behandelcentrum in Noord-Brabant voor kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking in combinatie met (zeer) complex gedrag. Idris zorgt ook voor opvang bij crisis, zowel ambulant als intern. Professionals vanuit wijkteams en specialistische zorg kunnen bij Idris terecht voor consultatie & advies, diagnostiek en behandeling.

Idris biedt perspectief

Wij zijn er voor cliënten die door hun verstoorde gedrag ernstig vastlopen: thuis, op school, binnen de geestelijke gezondheidszorg of Justitie. Wij helpen bij het oplossen van problemen en nemen waar nodig tijdelijk de regie over. Hoe complex de situatie ook is: wij zien altijd perspectief.

Idris behandelt ambulant, poliklinisch, op school en intern

Idris behandelt bij voorkeur thuis, in de vertrouwde omgeving van de cliënt. Daarbij betrekken we zoveel mogelijk het systeem en het netwerk. Ook werken we nauw samen met het passend onderwijs en bieden we behandeling aan op school. Gaat het thuis echt niet meer, dan biedt Idris beschermde en open 24-uurs zorg. Idris biedt ook crisisopvang, zowel ambulant als intern.

Idris versterkt de kracht van de cliënt en het netwerk

We bieden cliënten handvatten om zelf - met hulp van Idris- te groeien. Centraal bij onze behandelingen staat het versterken van de eigen kracht van de cliënt, het gezin en het netwerk. Zodat de cliënt weer zo zelfstandig mogelijk kan functioneren.

Bezoek de website: www.idris.nl

want-iedereen-is