Expertisecentrum Autisme Amarant Groep

Het Expertisecentrum Autisme van de Amarant Groep is een specialistisch centrum voor normaal- en hoogbegaafden met autisme in Noord-Brabant. Al dan niet in combinatie met (zeer) complexe problematiek. Onze missie is om mensen met autisme sterker te maken. Zodat ze een prettig en volwaardig leven kunnen leiden binnen de maatschappij. Samen met de mensen om hen heen.

Wij bieden behandeling, begeleiding, werk en dagbesteding en wonen in één organisatie, de Amarant Groep.

Huisartsen, medisch specialisten, zorgpartners en wijkteams 
Je kunt bij ons terecht voor consultatie en advies, aanvullende diagnostiek en behandeling. Heb je vragen over de behandeling van autisme? Wil je een cliënt doorverwijzen? Wil je graag overleggen met een deskundige? Neem dan contact op via 088 - 611 99 44 of klantenbureau@amarantgroep.nl.