De besturing van de Amarant Groep gebeurt vanuit het bestuursbureau. De Raad van Bestuur vormt samen met de -beleids- medewerkers van Management Control, HRM, Kennis, Kwaliteit & Beleid en
Marketing, Communicatie en Zorgverkoop het bestuursbureau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2017

Download het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2016

Download het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2015

Download Statuten Stichting Amarant Groep