Stichting Amarant Groep

De stichting heeft als doelstelling:

  • De behandeling, zorg en dienstverlening en al hetgeen daarmee in de ruimste zin genomen in verband staat voor kinderen, jeugdigen, volwassenen en ouderen met een (lichte) beperking waarbij verschillende financieringsgrondslagen aan de orde kunnen zijn;
  • Het voor medewerkers voorzien in een stimulerend, goed en veilig werkklimaat, medezeggenschap, ontwikkelingsmogelijkheden alsmede waarborgen van continuïteit van de werkgelegenheid;
  • Maatschappelijk relevant en gelegitimeerd, herkenbaar en zichtbaar te zijn;
  • Het voorzien in huisvesting ten behoeve van haar cliënten;
  • Het voeren van het bestuur alsmede het houden van toezicht op het bestuur over rechtspersonen en instellingen, die voorzien in de behoefte aan zorg-, dienst- en hulpverlening op het gebied van gezondheidszorg, jeugdzorg en welzijn alsmede daaraan gelieerde activiteiten;
  • Het bevorderen van de samenhang en afstemming in strategie, positionering en activiteiten tussen verschillende instellingen, waarover de stichting het bestuur voert.

Gegevens (ANBI-status): Fiscaal nummer: 0078.61.655

Raad van Bestuur     
Dhr. Drs. R.A. (Ronald) Helder (voorzitter), Dhr. Drs. M.C.M. (Marc) Bindels RC MAC (lid)

Raad van Toezicht     
Dhr. P.A.C.M. (Peter) van der Velden (voorzitter), Dhr. Drs.  M.T.M. (Thijs) Dingenouts (vice-voorzitter), Dhr. T.B. (Theo) Jacobs, Mw.  K.A.H. (Karin) Manuel, Mw. S.M. (Saskia) Boelema, Mw. H.W.C.C.I. (Marlène) Chatrou, Mw. M. (Machteld) Roos-Bannink

 

Beleidsplan
Bekijk het strategisch kader.

Beloningsbeleid
De bestuurdersbeloning is conform de Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisdirecteuren (NVZD). De vaststelling van de rechtspositie en de regeling van de arbeidsvoorwaarden van de Raad van Bestuur geschieden door de Raad van Toezicht en zijn vastgelegd in een overeenkomst tussen een lid van de Raad van Bestuur en de stichting.

Als richtlijn voor de honorering van de Raad van Toezicht is van toepassing het advies van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders (NVTZ) van juni 2009.
Bekijk het Reglement kostenvergoedingen en aannemen van geschenken en uitnodigingen Raad van Bestuur Amarant Groep

Overig
Voor een verslag van de uitgeoefende activiteiten en een financiële verantwoording kunt u het jaardocument 2017 downloaden.

Download het jaardocument maatschappelijke Verantwoording 2017
Download het jaardocument maatschappelijke Verantwoording 2016
Download het jaardocument maatschappelijke Verantwoording 2015
Download statuten Stichting Amarant Groep